Training beelddenken

Als u zich afvraagt hoe het komt dat uw kind op Cito (en andere tussentijdse) toetsen onderpresteert terwijl het rapport redelijk tot goed is en u heeft daarbij het gevoel dat er meer in zit, dan zou het kunnen dat hij of zij een beelddenker is. Leerkrachten kunnen vaak moeiljk .. Lees verder

Remedial Teaching

Om allerlei redenen hebben scholieren soms meer ondersteuning nodig dan de school op een bepaald moment kan bieden. In dat geval kunnen wij, desgewenst in samenwerking met de school, een handelingsplan opstellen en die extra ondersteuning bieden. .. Lees verder

Bijles of personal coaching voortgezet onderwijs

vmbo, havo, vwo, mbo-, hbo- en wo-studenten, Alle bijlessen en personal coaching trajecten zijn privélessen. Studiecoaching is geschikt voor die leerlingen en studenten die niet goed weten hoe zij de leerstof, werkstuk of presentatie moeten aanpakken en organiseren. .. Lees verder

Voor mbo- of hbo-opleiding

Wanneer je een mbo- of hbo-opleiding bent begonnen, blijkt de aansluiting met je vooropleiding soms niet optimaal. Ook kan wat hulp welkom zijn omdat je niet goed functioneert nu er zo veel zelfstandigheid van je gevraagd wordt .. Lees verder

BIW Taaltrainingen

Wilt u privé een nieuwe taal leren of uw kennis van een taal uitbreiden? Wij bieden Nederlands, Engels en Spaans. Wij geven privéles. Privéles wil bij ons zeggen, les aan u alleen of les aan u en een bekende van u. Privéles is een tamelijk kostbare lesvorm. .. Lees verder

Examentraining hulp in het examenjaar

Voor leerlingen die de examenstof van een bepaald vak nog onvoldoende kennen en snappen: tot aan de examens aan de slag met de examenstof en examenvragen, inclusief uitleg en oefening in de vorm van privéles. De kosten hiervan zijn gelijk aan die van de bijlessen. Van ma t/m vri op afspraak met degene die de bijles geeft .. Lees verder

Huiswerkbegelelding, studiecoaching

Dit is een intensieve vorm van huiswerkbegelelding op maat (naar keuze een of meerdere middagen) per week. Tijdens deze middagen willen we bereiken dat de leerlingen zich op hun gemak voelen en het zelfvertrouwen krijgen dat nodig is om de leerstof optimaal te verwerken. .. Lees verder

Bijles / Coaching Basisschoolleerlingen

Privéles rekenen, begrijpend lezen, spelling en woordenschat, voor kortere of langere tijd. Voor die leerlingen die onderpresteren op toetsen, meer tijd nodig hebben om zich de stof eigen te maken én voor leerlingen die een achterstand hebben opgelopen in de klas, om wat voor reden dan ook. .. Lees verder

Taalcursussen en -trainingen

Naar behoefte trainen wij uw luister- en spreekvaardigheid en / of uw lees- en schrijfvaardigheid. Wij kunnen u trainen of opleiden tot mavo-, havo- of vwo-niveau, of tot een van de volgende ERK-taalniveaus: A1, A2, B1 en B2 voor uw zakelijke contacten. .. Lees verder

Voorbereiding-toetsen-basisschool

Omdat veel van onze leerlingen onderpresteren op toetsen in het algemeen, bieden wij deze voorbereiding aan. Hierdoor vergroten wij de kans op een passend schooladvies voor hen. .. Lees verder

Faalangsttraining

Klapt je kind dicht bij belangrijke toetsen en op andere momenten waarop er een prestatie verwacht wordt van de leerlingen? Wij helpen leerlingen die blokkeren op dergelijke momenten en / of duidelijk onderpresteren, om dit te overwinnen. Is de stress je kind de baas op prestatiemomenten? .. Lees verder