• Dit is een intensieve vorm van huiswerkbegelelding op maat (naar keuze een of meerdere middagen) per week. Tijdens deze middagen willen we bereiken dat de leerlingen zich op hun gemak voelen en het zelfvertrouwen krijgen dat nodig is om de leerstof optimaal te verwerken. We kunnen helpen bij: 1. het plannen en organiseren van het huiswerk; 2. het leren leren, bijvoorbeeld hoe ze het beste woorden en begrippen kunnen verwerken; 3. het lezen van teksten, zowel voor het vak Nederlands als voor andere tekstvakken; 4. het bespreken van lesstof bij vakken als geschiedenis, aardrijkskunde en biologie; 5. vakken als wis-, natuur- en scheikunde, economie en bedrijfseconomie; 6. schrijfopdrachten zoals samenvattingen, verslagen, brieven, essays en betogen.

Naast de begeleiding die gedurende de verschillende middagen wordt geboden, worden de trajecten in zijn totaliteit gecoacht, d.w.z. dat leerlingen begeleid worden naar doelen als toetsen, toetsweken, schoolexamens en eindexamens. Ouders en desgewenst leerkrachten en mentoren worden betrokken bij het traject. Tenslotte is het mogelijk de huiswerkbegeleiding/coaching te combineren met bijles, personal coaching of faalangsttraining of naar een van deze trajecten over te stappen.

Procedure

 Voorafgaand aan een traject huiswerkbegeleiding maken wij graag een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek kunnen ouders en leerling vertellen waar zij tegenaan lopen, wat ze van de begeleiding verwachten en welke doelen zij willen bereiken. Gezamenlijk kiezen we een passend traject. 

Het tarief

Onderstaande tarieven zijn maandtarieven

Euro 130,- voor 1 middag per week

Euro 220,- voor 2 middagen per week

Euro 295,- voor 3 middagen per week

Euro 350,- voor 4 middagen per week

Euro 380,- voor 5 middagen per week

Aanvullend

Voor de huiswerkbegeleiding ontvang je per maand, vooraf, een factuur. 

Voor de huiswerkbegeleiding geldt een opzegtermijn van een maand. Je verplicht je niet voor langere tijd.