Bijles / Coaching Basisschoolleerlingen

Privéles rekenen, begrijpend lezen, spelling en woordenschat, voor kortere of langere tijd. Voor die leerlingen die onderpresteren op toetsen, meer tijd nodig hebben om zich de stof eigen te maken én voor leerlingen die een achterstand hebben opgelopen in de klas, om wat voor reden dan ook.

Tarieven
 Studentenlessen 30,- per uur

Lessen van onderwijsassistent 33,- per uur 

Docentenlessen 43,- per uur

De lessen worden per maand, achteraf, gefactureerd

Aanvullend

Lessen duren 60 minuten. Afgesproken lessen kunnen tot de vooravond van de les kosteloos worden afgezegd. Lessen die op de afgesproken lesdag worden afgezegd, worden in rekening gebracht. De lessen eindigen wanneer het gewenste doel is bereikt of wanneer dit door andere omstandigheden nodig is.