Om allerlei redenen hebben scholieren soms meer ondersteuning nodig dan de school op een bepaald moment kan bieden. In dat geval kunnen wij, desgewenst in samenwerking met de school, een handelingsplan opstellen en die extra ondersteuning bieden.