Groep 8

In groep 8 kunnen er verschillende toetsen worden afgenomen. Op de de meeste scholen wordt aan het begin van het schooljaar een toets afgenomen om een voorlopig advies te kunnen geven. Dit kan een Cito toets zijn, de B8, en/of de NIO-toets en/of de Drempeltoets. Verder wordt op een aantal scholen halverwege het schooljaar een Citotoets, de M8, afgenomen. Tenslotte wordt als eindtoets gekozen voor de Cito E8, de IEP of de DIA-toets. Daarnaast bestaat nog de ADIT (ROUTE 8-eindtoets). d.i. een capaciteitentest voor groep (6,7 en) 8. De DIA-toets en de ADIT zijn adaptieve toetsen d.w.z. dat leerlngen getoetst worden op hun eigen niveau. De Cito-, IEP- en DIA-toets bestaan uit verschillende onderdelen zoals bv: rekenen, begrijpend lezen, spelling, taalverzorging, woordenschat en soms wereldoriëntatie. De NIO- toets en Adit zijn intelligentietests die een indicatie geven van het niveau voor de middelbare school. Omdat veel van onze leerlingen onderpresteren op toetsen in het algemeen, bieden wij deze voorbereiding aan. Hierdoor vergroten wij de kans op een passend schooladvies voor hen.

Groep 7

De Entreetoets, ook wel instaptoets genoemd, is een toets die op sommige scholen in groep 7 wordt afgenomen. Op basis van de Entreetoets wordt in veel gevallen een voorlopig schooladvies gegeven. 

CITO-toetsen algemeen

In alle groepen van de basisschool worden deze toetsen halverwege en aan het eind van het jaar afgenomen, met uitzondering van de B8. De kinderen kunnen hulp krijgen bij de voorbereiding hierop. Ook is deze voorbereiding te combineren met reguliere bijlessen basisschool.

 

Tarieven

De tarieven voor de toetstrainingen zijn als volgt: 

Studentenlessen 30,- per uur

Lessen onderwijsasssistent 33,- per uur

Docentenlessen 43,- per uur

De lessen worden per maand, achteraf, gefactureerd.

Aanvullend

Deze trainingen zijn een-op-een trajecten, privélessen.

De lessen duren 60 minuten. Dag en tijd waarop de les plaatsvindt, wordt in overleg afgesproken. Ook dit kunnen wij aanpassen wanneer je omstandigheden daarom vragen.

Afgesproken lessen kunnen tot de vooravond van de les kosteloos worden afgezegd. Lessen die op de afgesproken lesdag worden afgezegd, worden in rekening gebracht.