Wij verzorgen taaltrainingen en -cursussen Spaans, Nederlands en Engels

In opdracht van uw bedrijf of van u persoonlijk.

Naar behoefte trainen wij uw luister- en spreekvaardigheid en / of uw lees- en schrijfvaardigheid. Wij kunnen u trainen of opleiden tot mavo-, havo- of vwo-niveau, of tot een van de volgende ERK-taalniveaus: A1, A2, B1 en B2 voor uw zakelijke contacten. 

Natuurlijk kunt u bij ons ook gewoon voor de lol conversatie of een basiscursus doen in een van bovenstaande talen.

Wij kunnen landgenoten helpen om zich beter uit te drukken in de eigen taal, om beter verslagen, rapporten en presentaties te schrijven. Ook kunnen wij u helpen als u niet-Nederlander bent, met een NT2 cursus. Dit is een cursus Nederlands als tweede taal, voor beginners of gevorderden.

TARIEF

€ 45,- per uur op onze locatie

Bij afspraken op uw locatie € 45,- per uur + € 22,50 reistijdvergoeding per bezoek