Toen en nu

Home >> Toen en nu

Praten over opvoeding is van alle tijden, vermoed ik. En zolang er door mensen geschreven wordt, wordt er ook over opvoeding geschreven. Dit is wat Socrates, een filosoof uit het klassieke Griekenland er rond 400 voor Christus over zei:

De jeugd van tegenwoordig houdt van luxe, heeft slechte manieren, heeft minachting voor alle gezag en heeft geen eerbied voor ouderdom. Jongeren praten als ze zouden moeten werken. Ze spreken hun ouders voortdurend tegen, kletsen in gezelschap, ze smakken bij het eten, slaan hun benen over elkaar en tiranniseren hun ouders.

Het had evengoed een klacht van mijn overbuurman kunnen zijn, van gisteren, in 2019. Er verandert van alles, weten wij, in de wereld om ons heen: 2500 jaar geleden waren er geen mobiele telefoons, videogames of langsrazende auto’s, dus wij kunnen Socrates niet raadplegen als we een oplossing zoeken voor een dreigende game verslaving. Wat Socrates ons wel duidelijk maakt, is dat kinderen toen ook al puberden en dat de gevoelens van veel volwassenen over de volgende generatie in de afgelopen tweeënhalfduizend jaar niet zijn veranderd. De soms wat onstuimige weg naar zelfstandigheid van jonge mensen, is geen gevolg van moeilijk te controleren, moderne tijden; het is een constante. En dat is een hele troost.

Reactie toevoegen