Scholieren

Home >> Scholieren

BIW VOOR SCHOLIEREN EN STUDENTEN

Omdat mensen geen machines zijn, presteren wij niet in een rechte lijn op een constant hoog niveau. Onze concentratie en onze vorderingen maken golfbewegingen.

Dit is een van de vele redenen waarom scholieren, leerlingen en studenten soms een achterstand oplopen op school of in hun studie. ook privé-omstandigheden kunnen leerachterstanden veroorzaken, evenals uiteraard diagnoses als dyslexie, dyscalculie, ad(h)d en autisme - om een paar veelvoorkomende te noemen. En er bestaan woorddenkers en beelddenkers. Het onderwijs is meer gericht op de woorddenkers waardoor beelddenkers vaak wat extra technieken nodig hebben om goed te presteren.

In veel gevallen zijn leerlingen in staat een achterstand zelf en/of met hulp van de school of familieleden op te lossen. Vaak ook is wat extra ondersteuning nodig om achterstand weg te werken of te zorgen dat een leerling het tempo van de klas of de opleiding aankan. Dit geldt voor alle niveaus van het onderwijs.

Het is om deze redenen dat wij ook ondersteuning bieden aan alle niveaus van het onderwijs. Hieronder vindt u een overzicht van die ondersteuning die wij scholieren en studenten te bieden hebben. Wij geven u het aanbod per schooltype: te beginnen bij de basisschool, daaronder vindt u het aanbod voor middelbare scholieren en onderaan deze pagina de ondersteuning die wij mbo-ers en hbo-ers kunnen bieden.

Voor praktische informatie over al onze bijles-, trainings- en begeleidingstrajecten - zoals prijzen en aanmeldingsprocedure - zie het witte blok rechts op de startpagina.

BIW VOOR DE BASISSCHOOLLEERLING

 

Cito- IEP, DREMPEL, NIO, DIA en ADIT-toetstraining

Voor leerlingen van groep acht die beter voorbereid willen zijn op hun studiekeuzetoets of voor de toets nog extra willen werken aan bepaalde reken- of taalvaardigheden.

Bijles

Privéles taal of rekenen voor kortere of langere tijd. Voor die leerlingen die meer tijd nodig hebben om zich de stof eigen te maken en voor leerlingen die een achterstand hebben opgelopen ten opzichte van de klas, om wat voor reden dan ook.

Training voor beelddenkers

Voor de leerlingen, desgewenst samen met (een van) de ouders.

Beelddenkende kinderen zijn vaak herkenbaar aan de volgende kenmerken: zij presteren onder hun niveau bij toetsen, ondanks voldoende intelligentie houden zij moeite met rekenen, spelling en/of begrijpend lezen, zij hebben moeite met automatiseren, hebben weinig tijdsbesef, kunnen niet omgaan met tijdsdruk. Ze zijn over het algemeen zeer sociaal vaardig en creatief.

Middels deze training leren wij de kinderen op welke manier zij zich nieuwe kennis het best eigen kunnen maken en geven wij hen tips en informatie die ze zowel op school als bij het leren en maken van huiswerk kunnen gebruiken.

Faalangsttraining

Voor leerlingen die blokkeren door onzekerheid. Wij laten hen zien hoe zij hun onzekerheid kunnen herkennen en leren hen hoe zij met eenvoudige technieken hun onzekerheid de baas kunnen worden. Het resultaat zal zijn dat zij zich beter kunnen ontspannen en concentreren en daardoor beter zullen presteren.

Remedial teaching

Om allerlei redenen hebben scholieren soms meer ondersteuning nodig dan de school op een bepaald moment kan bieden. In dat geval kunnen wij, desgewenst in overleg en samenwerking met de school, een handelingsplan opstellen en die ondersteuning bieden. Leerlingen kunnen begeleiding krijgen bij rekenen, spelling, grammatica en begrijpend lezen.

Entreetoets groep 7

Deze wordt op sommige scholen nog gebruikt. Wij kunnen helpen met de voorbereiding hiervan

 

BIW VOOR DE MIDDELBARE SCHOLIER

Bijles

Privéles voor korte of langere tijd. Voor het uitleggen van leerstof die onbegrijpelijk lijkt, waarin leerlingen een achterstand hebben opgelopen en/of voor leerlingen die vanwege een specifiek leerprobleem zoals dyslexie, dyscalculie en ADD extra tijd en aandacht moeten besteden aan de stof. Wij verzorgen bijles in alle vakken.

Faalangstraining

Voor leerlingen die blokkeren door extreme onzekerheid. Wij laten hen zien hoe zij hun onzekerheid kunnen herkennen, wat de oorzaak hiervan is en hoe zij door het toepassen van eenvoudige technieken en trucjes hun onzekerheid de baas kunnen worden. Het resultaat zal zijn dat zij zich beter kunnen ontspannen, zich beter kunnen concentreren en daardoor beter presteren.

Huiswerkbegeleiding

Naar keuze een, twee, drie, vier of vijf middagen per week. Wij bieden hulp bij het plannen en organiseren van het huiswerk, leerlingen krijgen waar nodig uitleg over de lesstof, we helpen hen bij het maken van samenvattingen, overhoren het huiswerk en maken afspraken voor eventueel tussenliggende dagen. Indien gewenst houden wij hierover contact met de ouders.

Studiecoaching

Voor leerlingen die intensievere begeleiding nodig hebben doordat zij zich slecht kunnen concentreren of geen verbanden kunnen leggen of het werk niet kunnen overzien ondervinden. Wij begeleiden hen een-op-een, hetzij in een privélessituatie, hetzij binnen de huiswerkbegeleiding. Wij leren hen hoe zij meer uit zichzelf kunnen halen, overzicht te krijgen over de stof en de aanpak daarvan.

Examentraining
Voor extra oefening en uitleg van leerstof in het examenjaar en het maken van proefexamens
Daarnaast intensieve examentraining voor examenkandidaten in de meivakantie

Training beelddenken

Voor leerlingen van de onderbouw, desgewenst samen met (een van) de ouders. Beelddenkende leerlingen presteren vaak onder het niveau dat op basis van hun intelligentie verwacht zou kunnen worden, hebben moeite met automatiseren van lesstof, hebben een beperkt tijdsbesef en kunnen slecht omgaan met tijdsdruk. Ze zijn over het algemeen tegelijkertijd zeer sociaal vaardig en creatief. Tijdens deze training leren we deze leerlingen op welke manier zij kennis het best kunnen opnemen en we geven hen informatie en tips die ze zowel tijdens de lessen op school als bij het maken van huiswerk kunnen inzetten om tot betere resultaten te komen.

 

BIW VOOR MBO- EN HBO-STUDENTEN

Sommige mbo- en hbo-studenten ervaren dat hun opleiding niet goed aansluit bij hun vooropleiding. Ze hebben een of enkele vakken in hun vooropleiding geheel of gedeeltelijk gemist. Andere studenten hebben tijd en extra technieken nodig om te leren omgaan met de grotere mate van zelfstandigheid die de nieuwe opleiding van hen vraagt.

Ook worden wij benaderd door studenten die hulp nodig hebben bij het leren maken van een werkstuk, het schrijven van een essay of het houden van een presentatie.

Zit je op het mbo of hbo en heb je behoefte aan wat hulp? Neem contact met ons op en wij gaan serieus bekijken of we je verder kunnen helpen.

 

Voor verdere details over ons aanbod - zoals prijzen en aanmeldingsprocedures - zie de witte balk rechts op onze startpagina.