Remedial Teaching

Om allerlei redenen hebben scholieren soms meer ondersteuning nodig dan de school op een bepaald moment kan bieden. In dat geval kunnen wij, desgewenst in samenwerking met de school, een handelingsplan opstellen en die extra ondersteuning bieden. Dit is mogelijk bij vakken als rekenen, begrijpend lezen, spelling en woordenschat. Daarnaast kunnen we hulp bieden bij het leren van toetsen, het maken van spreekbeurten, boekbesprekingen en andere werkstukken.