Eigen oplossingen

Home >> Eigen oplossingen

Om negen uur gaat meester Huib naar groep 5 om Safiyo op te halen. Zij moet nog een Cito-toets begrijpend lezen maken.

Safiyo is drie jaar geleden met haar ouders, broertjes en zussen gevlucht uit Somalië en in Nederland terechtgekomen. Safiyo heeft een behoorlijke leerachterstand over de gehele linie,  maar dom is ze allerminst……. Niemand weet of ze in Somalië onderwijs heeft genoten. Communiceren met het gezin is voor de school vrij lastig, de ouders spreken nog niet voldoende Nederlands. De kinderen hebben echter op de taalschool aardig Nederlands geleerd en kunnen zich goed verstaanbaar maken. Safiyo is een meisje dat niet altijd gemotiveerd lijkt voor haar schoolwerk, ze zegt vaak dat ze niet geslapen heeft en ze heeft ook vaak last van onduidelijke pijntjes.

In gesprekjes met haar over de oorlog in Somalië, geeft ze aan dat alleen haar opa heeft gevochten, het gezin zelf is van de ene plek naar de andere getrokken om aan de oorlog te ontkomen. Je kunt er van uitgaan dat haar kleutertijd in moeilijke omstandigheden is verlopen.  

Safiyo loopt met meester Huib naar de studieruimte, maar blijft staan bij groep 4.

“Safiyo, kom je?”, vraagt de meester.

“Nee”, antwoordt ze: “Ik wil nog even kijken.”

Na een minuut of wat lopen ze verder. Meester vraagt waarom ze zo bij groep 4 bleef staan.

 ”Ik wil liever in die klas.”

 “Waarom?”

“Al mijn vrienden zitten daar.”

Inmiddels zijn ze bij de studieruimte aangekomen waar meester Huib alles heeft klaar gelegd. Safiyo heeft echter alleen maar oog voor een aantal doorzichtige bakken met knuffels en poppen. Ze neemt uit een aantal bakken knuffels en gooit ze op haar tafel.

“Wat wil je met die poppen en knuffels, Safiyo?”

 “Dat zijn mijn vrienden die gaan mij helpen met de toets.”

“Dat is een goed idee, Safiyo. Kom je nu zitten, dan gaan we beginnen?”

Safiyo gaat zitten maar begint nog niet met de toets. Aandachtig kijkt ze naar de stapel knuffels.

“Safiyo, ik wil graag dat je begint met de toets!”

 “Ik zoek iemand uit die mij gaat helpen!”

Ze kiest een aapknuffel.

 “Dit is de eerste die mij helpt. Ik lees zelf de verhaaltjes en Aap leest de vragen en helpt mij bij het antwoord, hè Aap?”

 “Ja”, antwoordt de aap met een hoog stemmetje.”

“Beginnen dan maar”, opper ik.

Safiyo leest het eerste verhaaltje, Aap leest de vraag voor. En na even nagedacht te hebben, geeft Aap het antwoord. “Het moet B zijn, want van A staat niets in het verhaaltje, en C slaat nergens op, D kan ook, maar ik zeg A!”. aldus Aap.

Een paar vragen later gaat het mis. Aap leest de vraag verkeerd en Safiyo wordt boos op Aap.

“Aan jou heb ik niets meer!”

 Aap wordt op de stapel gegooid en Rups mag het van Aap overnemen. Rups doet erg zijn best, maar zodra hij een antwoord geeft waar Safiyo het niet mee eens is, wordt ook Rups ontslagen. Een babypop wordt de volgende assistent.

 `Ik wil eerst naar buiten kijken`, zegt de pop.  Safiyo loopt met de pop naar het raam en wil pop de hele ruimte laten zien. Meester Huib moet nu ingrijpen, met het oog op de beschikbare tijd.

`Safiyo, je moet toch echt de toets gaan afmaken hoor!` Safiyo trekt zich er niets van aan en de pop zegt:

“We gaan zo verder, even nog  in deze doos kijken.”

Ik neem nu zelf ook een knuffel, Baardmans. Met Baardmans loop ik naar Safiyo en ik laat hem zeggen:

“Nu moet je toch echt de toets gaan afmaken.”

Safiyo gaat weer zitten, maakt haar toets af met haar vriendjes en wat blijkt: Ze scoort een A!

(voor niet-ingewijden: dit is de hoogst mogelijke score)

 

Dit prachtige verhaal laat ons een paar dingen zien.Safiyo heeft twee problemen: ze voelt zich eenzaam in groep 5 zonder haar vriendjes en ze moet een toets maken die ze moeilijk vindt. Het kind lost beide problemen in een klap zelf op door knuffelvriendjes te laten helpen met de toets. En meester Huib geeft haar het vertrouwen en hij geeft haar de tijd en de ruimte om deze oplossing ook daadwerkelijk te gebruiken.

TIP

Ik herhaal een eerdere tip, omdat veel volwassenen het moeilijk vinden om deze in de praktijk te brengen:Laat kinderen zo veel mogelijk zelf een oplossing bedenken voor hun problemen. Je ziet hoe inventief ze kunnen zijn.

 

 

 

Reactie toevoegen