NEE is NEE en JA is JA

Home >> Content >> NEE is NEE en JA is JA
Nu de kinderen allebei konden lezen, mochten ze zelf in de “gids” kijken en voor iedere dag de twee tv-programma’s uitkiezen die ze wilden zien. Kyra wilde niet dat haar kinderen uren per dag voor de tv zaten en ze had deze duidelijke regel gesteld: twee programma’s per dag. Als de kinderen het onderling eens konden worden over welke twee programma’s ze allebei wilden zien, dan was dat fijn. Als ze hierover ruzie kregen en er echt niet uitkwamen samen, dan koos Kyra de programma’s uit, net zoals ze dat had gedaan toen de kinderen nog niet konden lezen. Ook dat was duidelijk.
Tot zo ver niets bijzonders. Veel ouders, leerkrachten en begeleiders zijn in staat tot het stellen van duidelijke regels. Maar dan. Dan begint het eigenlijke werk pas, want regels hebben alleen zin als ze door iedereen gerespecteerd worden, en dat kost tijd en moeite. Kyra’s kinderen proberen de regels op te rekken, natuurlijk. Dat is goed. Het getuigt van energie, karakter en vindingrijkheid. Ah, mam, mogen we voor één keertje ook Karaoke Kids kijken? Dat zei de juf, omdat we op haar verjaardag karaoke gaan doen met de klas? Asjeblieeeeft??
Mam, dat is heel goed van mij, hè, een 10 voor de rekentoets? Mag ik dan als beloning voor één keertje Batman kijken? Tommie zegt dat dat heel leuk is? Mam, bij Sandra mag je de hele tijd tv kijken, en bij Mette ook. Waarom mogen wij dat dan niet? Als Sandra hier komt spelen, vind ik het stom om te zeggen dat wij dat niet mogen. Dan gaat ze me vast uitlachen. Mam, niet deze donderdag, maar de volgende donderdag komt de juf op tv. Mag ik die extra kijken, want dat wil Noah natuurlijk niet zien? Mag het, plies plies plies??? Mam, we gaan ook Jungle Book kijken. Het mag van pappa.
Tja, wat zeg je dan of wat doe je dan, iedere keer weer? Noah en Dinah hebben energie, karakter en vindingrijkheid, en behalve deze vijf voorbeelden verzonnen ze nog enige tientallen smeekbeden om de kracht van de regel en het karakter van Kyra te testen. Kyra had er goed over nagedacht, ze stond achter haar besluit en wist hoe ze wilde reageren. We kijken even over haar schouder en luisteren naar haar reacties:
Ah, mam, mogen we voor één keertje ook Karaoke Kids kijken? Dat zei de juf, omdat we op haar verjaardag karaoke gaan doen met de klas? Asjeblieeeeft?? Twee programma’s Dinah. Karaoke Kids en nog één. Ja, maar Noah wil geen karaoke. Twee is twee, liefje. Het is toch maar één keer, voor de verjaardag van de juf? Ik vind het stom. Mmm!, Kyra liep naar de badkamer. Einde discussie. (toen ze terugkwam uit de badkamer zaten de kinderen samen het karaoke-programma te kijken) Goed van jullie, zeg, dat jullie er samen uit zijn gekomen. Daar ben ik trots op.
Mam, dat is heel goed van mij, hè, een 10 voor de rekentoets? Mag ik dan als beloning voor één keertje Batman kijken? Tommie zegt dat dat heel leuk is? (Noah haalde regelmatig 10-en, dus deze beloning voor een 10, zou de regel onderuit halen, en wie spelenderwijs tienen haalt, heeft hiervoor geen beloning nodig, vond Kyra). Ik ben echt heel blij, voor jou, voor mij, voor papa, voor ons allemaal, dat jij zulke mooie cijfers haalt. En een slimme jongen als jij weet dat twee twee is. Ja, en twee plus een is drie. Dat kan toch ook? Dat is leuker.
We houden het bij twee. Dat weet je.
Jeetje!
 
Mam, bij Sandra mag je de hele tijd tv kijken, en bij Mette ook. Waarom mogen wij dat dan niet? Als Sandra hier komt spelen, vind ik het stom om te zeggen dat wij dat niet mogen. Dan gaat ze me vast uitlachen. Dan bof jij vandaag, hè Dinah. Eerst bij Sandra kijken en dan nu weer hier. En als Sandra hier komt spelen volgende week, mogen jullie in het atelier. Vertel het haar maar. Ik denk dat Sandra dat heel leuk vindt. Ja? Mag dat echt? Mogen we dan met jouw klei? Ja. Dan mag je met mijn klei, in mijn atelier. De hele middag.
Gaaf, mam.
Mam, niet deze donderdag, maar de volgende donderdag komt de juf op tv. Mag ik die extra kijken, want dat wil Noah natuurlijk niet zien? Mag het, plies plies plies??? Oké. Dat gaan we doen. Als de juf op tv komt, is dat wel heel bijzonder. Natuurlijk gaan we dat kijken.
Mam, we gaan ook Jungle Book kijken. Het mag van pappa. Zit papa boven te schrijven?
Ja.
Dan zegt hij altijd ja, hè, als je iets vraagt. Omdat hij je niet hoort. Dat weten we, dus die telt niet.Maar hij zei echt ja. Volgens mij heeft hij het wel gehoord. Ik ga het even voor je navragen, Noah. Momentje. Noah had natuurlijk pech. Zijn vader had verstrooid geantwoord. Kyra wist dat wel, want ze wist dat ze op één lijn zaten, waar het deze regel betrof. (heel belangrijk bij huisregels!)
 
Kyra hield vol en na verloop van tijd werd het aantal smeekbeden steeds schaarser. De kinderen hadden het begrepen: twee is hier twee, en daar valt niets aan te doen. Alleen voor heel bijzondere gevallen werd een uitzondering gemaakt, zoals wanneer je juf op tv komt, of je vader of moeder of zoiets. Als we nog een keer naar de reacties van moeder Kyra kijken, dan zien we een paar belangrijke dingen: Ze is heel zuinig met de woorden nee en niet en verwijt de kinderen niet dat ze zeuren; ze vermijdt het om met inhoudelijke argumenten de kinderen te overtuigen van het nut van de maatregel, of van haar gelijk en ze hoeft niet perse het laatste woord te hebben. Hiermee vermijdt ze oeverloze discussies en gezeur. Ze neemt de kinderen serieus en is bereid zelf ook consequenties op zich te nemen van de regel, zoals het afstaan van haar atelier om te voorkomen dat Dinah zich ongemakkelijk voelt bij haar vriendinnetjes over de huisregels; Ze prijst en beloont het goede gedrag van haar kinderen.
Doe het ook. Je zult rijkelijk beloond worden.
 

Reactie toevoegen